Βιωσιμότητα

Sustainability of Makris Athens Restaurant

Βιωσιμότητα MAKRIS Athens

Δέσμευση κι επιθυμία μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες συνθήκες μέσα από τις οποίες προάγονται η ασφάλειά τους και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Χρησιμοποιούμε μεθόδους αειφορικής γεωργίας στο μποστάνι μας, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ενώ διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα οργανικά μας απόβλητα μέσω της κομποστοποίησης.

Κάντε Κράτηση

Οι πρακτικές μας

Ανακυκλώνουμε τις πλαστικές συσκευασίες και χρησιμοποιούμε χαρτικά και απορρυπαντικά μη τοξικά, οικολογικά, τα οποία δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. 

Our Practices for Eco Friendly Products

Αειφόρος γαστρονομία

Οι zero waste πρακτικές μας σε συνδυασμό με την οργανική τροφή που προέρχεται από τη φάρμα μας συμβάλλουν στην αειφόρο γαστρονομία και προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία στους πελάτες μας που έχει τις βάσεις της στο σεβασμό της γης.

Sustainable Gastronomy